POSTLY

 

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaisesti liittää yhteen alueellaan toimivat työterveyslääkärit, ylläpitää ja edistää heidän keskuudessaan yhteenkuuluvuutta ja hyvää toveruutta, kohottaa ammattitaitoa, edistää tieteellistä tutkimustyötä sekä kehittää työterveyshuoltoa.

Yhdistys toimii STLY:n alaosastona.

Kohti valoa.

Tervetuloa mukaan toimintaan!